Dětská trápení:

problémy s chováním, s pozorností, s pomočováním, se šikanou, se sebepoškozováním, se strachem a úzkostmi, s nočními můrami, s poruchou učení a chronická onemocnění.

U dětí je pro úspěšnou terapii nutné, aby terapii v první řadě absolvoval rodič. Spolupráce s rodiči nebo jejich vychovateli, jejich ochota zamyslet se nad těžkostmi svého dítěte a otevřenost k jejich řešení je základní podmínkou pro změnu

Rodičům, kteří obviňují okolí, že jim někdo dítě "pokazil" a očekávají, že jim  ho  někdo "opraví" bohužel nemohu vyhovět :). 

Vše začíná u kořenů - rodičů. Z tohoto důvodu první návštěva probíhá pouze s rodiči dítěte (případně s matkou či otcem). Obvykle pomocí konstelační metody mapujeme potřeby dítěte, rodičů a dalších sourozenců. Pokud  jsou rodiče schopni sebereflexe, převzít za svou výchovu odpovědnost a jsou ochotni změnit své chování, k setkání přímo s dítětem často ani nedochází. Rodiče získají nový náhled, nové kompetence, systém rodiny se zahojí a dítě tak přestává mít problém. Tím nedochází ke zbytečné stigmatizaci dítěte, což má kladný vliv na jeho sebepojetí. 

 

Doporučená videa

Milan Studnička: Jak vychovat holky a jak kluky?
Ukázka z DVD "Puberta a agresivita i u dětí z dobrých rodin" - PhDr. Lidmila Pekařová

BigUkázka z DVD "Zbrklé a neklidné dítě" - PhDr. Lidmila Pekařová 

Ukázka z DVD "Tresty, odměny a sociální týrání dětí" - PhDr. Lidmila Pekařová