top of page

Mgr. Jitka Vosátková

Jsem sociální pedagožka s dlouholetou praxí v komerční i nekomerční sféře.
V rámci individuální terapie jsem v předchozích 9 letech pracovala s více jak 800 klienty. Terapeutická práce je pro mě kouzelnou cestou objevující lidskou jedinečnost.
Vzdělání:
 • 2009 - 2012 Filozofická fakulta UK Praha, obor sociální pedagogika, Mgr.

státní zkoušky: Specifické poradenské problémy,

Sociálně pedagogické teorie a metody, Sociální deviace 

 • 2007 - 2009 Filozofická fakulta UK Praha, obor pedagogika, Bc.

státní zkoušky: Teorie výchovy, Psychologie a didaktika,

Systémy podpory rozvoje dítěte.

 • 2008 - 2009  Pražská psychoterapeutická fakulta, PVŠPS 

 • 2003 - 2005  Pedagogická fakulta UK Praha, DPS, učitelství

 

Získané zkušenosti (semináře, výcviky) s osobním rozvojem:

Posledních 19 let jsem pracovala ve školství a v sociálních službách.

 

Největší učitelkou mi byla PhDr. Ivana Veltrubská - uznávaná psycholožka a odbornice na rodinnou terapii. Sebezkušenostní výcvik pod jejím vedením byl pro mě největším přínosem v mém profesním i osobním životě.  Můj obdiv patří též ženě PhDr. Jitce Lorencové Ph.D., která mě v rámci studia na VŠ přiblížila křehké a zároveň silné kouzlo psychoterapie.  A nakonec děkuji Zdeně Sindy Katayama, mistryni v technice EFT, která mi dala křídla :) 

       

        Institut energetické psychologie Z. Katayama  (http://www.eft.cz)          

 • Integrovaný sebezkušenostní výcvik v krizové a terapeutické pomoci (PhDr. Ivana Veltrubská)

 • Systémový a systemický přístup při práci s klientem (lektor: PhDr. I. Veltrubská)

 • Úvod do problematiky manažerské supervize (Mgr. A. Gabrysz, Bc. P. Haška)

 • Práce s rodinou (V. Matuška)

 • Rozhodování s podporou (garant: Mgr. A. Chábová)

 • Vedení , řízení a motivace týmu (PeadDr. O. Medlíková)

 • Terapie problémového chování I., II. (PhDr. H. Jůn, PhD.)

 • Individuální plánování zaměřené na člověka ( Mgr. V. Tomášová)

 • Focusing a jeho využití při práci s klientem

 • Sexualita lidí s mentálním postižením I.II. (P.Eisner Dis.)

 • Využití arteterapie v sociálních službách (Mgr. V. Lejcarová)

 • Jak pracovat s emocemi (PhDr. J. Dvořáková)

 • Média – mládež –zábava (Prof. PhDr. Jan Jirák ) 

 • Mediální gramotnost, výchova a její cíle, funkce a účinek masových médií, závislost na nich (Prof. PhDr. Jan Jirák )

 • Televizní zpravodajství a jeho rozbor. Reklama v novinách a dalších médiích, skrytá reklama. (Prof. PhDr. Jan Jirák )

 • a další
 • Teoretická východiska: 

 • systémový a systemický přístup
 • systemické konstelace
 • transakční analýza
 • psychorelaxace
 
Pracuji pod pravidelnou supervizí (dohledem, podporou zkušených kolegů).
bottom of page