Jak probíhá prožitková terapie

Nejprve s klientem vedu rozhovor pro zjištění jeho "zakázky" - co chce terapií získat.   

Po té pomocí jedné z technik, které využívám se podíváme s čím klientův problém souvisí. Např. pomocí individuální konstalace hledáme co klientovi jeho nemoc nebo problém  chce sdělit. Co má ve svém životě změnit. Po té shrnujeme celé setkání a domlouváme další postup. První setkání trvá obvykle 2 hodiny. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

  

Proč se díváme jak se nám problém ukazuje v těle? 

Vše co prožíváme se odehrává v našem těle. Když jsme naštvaní tak např. vibruje, tuhne, svírá se, mrazí...

nebo jsme naopak šťastní, a tělo je uvolněné...

Pokud tedy o svých problémech začít řešit, je třeba pracovat i s dynamikou vlastního těla.  

Proto za pomocí různých technik provázím klienty k uvolnění tělesného napětí.  Tím pak klient ve svém životě není ovládán, strachem, ale jedná uvolněně tak jak potřebuje. 

Pokud si však chcete o svém problému jen popovídat, není tato forma terapie pro vás. :)

Celý terapeutický proces vyžaduje vlastní rozhodnutí pro změnu a aktivní účast v individuální konstelaci.

Jedná se o  velice intenzivní sebe-prožitkový proces po kterém je vhodné si odpočinout,

zůstat sám se sebou, min. 40 min neřídit auto.  

Při své práci využívám  terapeutické metody: 

  • Transakční analýza

  • Systematické konstalace - integrace vnitřních osob

vycházející z teorie Berta Hellingera viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bert_Hellinger

a Virginie Satirové  viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Virginia_Satirová

  • EFT

  • Dramaterapie, narativní terapie