top of page
Jak probíhá prožitková terapie

Nejprve s klientem vedu rozhovor pro zjištění jeho "zakázky" - co chce terapií získat.   

Po té, pomocí jedné z technik, které využívám, se podíváme s čím klientův problém souvisí.

Např. pomocí individuální konstelace hledáme co klientovi jeho nemoc nebo problém "chce sdělit".

Co má ve svém životě změnit. Po té shrnujeme celé setkání a domlouváme další postup.

První setkání trvá obvykle 1,5  - 2 hodiny. 

Individuální konstelace - prožitková terapie nahrazuje zpravidla cca 10 klasických terapií.

Konstelace vedou ke změně vnitřního obrazu reality. Tím můžeme změnit i věci, které leží mimo nás.  

 ___________________________________________________________________________________________________________

Proč  pozorujeme, jak se nám problém ukazuje v těle? 

Vše co prožíváme, se odehrává v našem těle.

Když jsme naštvaní tak  cítíme, že nás někde např. vibruje, tuhne, svírá se, mrazí... nebo jsme naopak šťastní, a tělo je uvolněné...

Pokud chceme problémech skutečně řešit a měnit své prožívání, je třeba pracovat i s dynamikou vlastního těla.  

Změna, která vede i skrze tělo, nám pak  umožní, že nejsme tak ovládáni, strachem, ale jednáme uvolněně, tak jak potřebujeme. 

Pokud si však chcete o svém problému jen popovídat, není tato forma terapie pro vás. :)

Celý terapeutický proces vyžaduje vlastní rozhodnutí pro změnu a aktivní účast v individuální konstelaci.

Jedná se o  velice intenzivní sebe-prožitkový proces po kterém je vhodné si odpočinout, zůstat sám se sebou, min. 40 min neřídit auto.  

Při své práci využívám  terapeutické metody: 

  • Transakční analýza

  • Systematické konstalace - integrace vnitřních osob

vycházející z teorie Berta Hellingera viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bert_Hellinger

a Virginie Satirové  viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Virginia_Satirová

  • EFT

  • Aromaterapie, narativní terapie

bottom of page